Testing Process

Testing Process

Testing Process

ขั้นตอนที่ 1
ลูกค้าใหม่ลงทะเบียน/ลูกค้าเก่าเข้าสู่ระบบ ผ่าน www.eic.co.th
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
เลือกรายการทดสอบ กดสั่งซื้อและชำระเงิน
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
กรอกรายละเอียด ชื่อ-ที่อยู่ ชื่อตัวอย่าง หรือรายละเอียดอื่นๆ (รายละเอียดส่วนนี้ใช้สำหรับออกรายงานผลการทดสอบ)
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
เลือกการชำระค่าบริการ (สำหรับลูกค้าใหม่ต้องชำระค่าบริการก่อนรับบริการทดสอบ) และกดสั่งซื้อ
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ระบบจะส่งใบเสนอราคาค่าบริการทดสอบผ่านทาง E-mail ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ลูกค้ายืนยันใบเสนอราคา พร้อมทั้งส่งตัวอย่างทดสอบมาที่บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด (แผนที่/ที่อยู่ รายละเอียดในติดต่อเรา)
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ห้องปฏิบัติการดำเนินการทดสอบ
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8
ห้องปฏิบัติการออกใบแจ้งหนี้และเอกสารสำหรับชำระค่าบริการ
ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9
ลูกค้าส่งหลักฐานการชำระค่าบริการหรือลูกค้าส่ง PO
ขั้นตอนที่ 9
ขั้นตอนที่ 10
ส่งรายงานผลการทดสอบ
ขั้นตอนที่ 10
Top