จิตอาสา เก็บขยะชายหาดระยอง

บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด จัดโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะเพื่อรักษาสิงแวดล้อม ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ บริเวณชายหาดสวนสน จ.ระยอง ทั้งนี้เพื่อคืนความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ให้กับสถานที่ท่องเที่ยวรวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

Top