งานวิจัยและพัฒนา

งานวิจัยและพัฒนา

งานวิจัยและพัฒนา

บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด (EIC) ทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับงานวิจัยให้กับบริษัทต่างๆภายใน บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีงานวิจัยที่หลากหลาย ทั้งในด้านยาง พลาสติก โลหะ เซรามิกส์ บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มและชิ้นส่วนยานยนต์ โดย EIC มีความสามารถในการดำเนินการทดลองทั้งในห้องปฏิบัติการและการทดลองในการผลิตจริง มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เช่น twin screw extruders, single screw extruders, 5 layers co-extrusion line, internal mixers, kneaders, two roll mills, rubber extruders, thermoforming, compression molding และเครื่อง injection โดยการวิจัยเน้นเพื่อหาแหล่งวัตถุดิบทดแทน พัฒนาสูตรเพื่อลดต้นทุนในการผลิต ปรับปรุงคุณสมบัติเพื่อให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า เป็นต้น

Top