บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น ดำเนินธุรกิจโดยบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

“แอร์โรเฟลกซ์” (AFC)

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น โดยเป็นผู้ผลิตรายสำคัญของโลกที่ผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น โดยใช้สารตั้งต้นประเภทยางสังเคราะห์ Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) ที่บริษัทเป็น ผู้คิดค้นและวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีสิทธิบัตรหลายฉบับและจัดจำหน่ายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ ฉนวนยางของแอร์โรเฟลกซ์ มีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งในตลาด โดยสามารถใช้งานในช่วงอุณหภูมิที่กว้างกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป สามารถใช้งานได้ระหว่าง -200oC ถึง 125oC ทนทานต่อสภาวะอากาศ ความชื้นสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แอร์โรเฟลกซ์ ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายเพื่อประหยัดพลังงานโดยรักษาอุณหภูมิในวิศวกรรมระบบปรับอากาศ เป็นฉนวนสำหรับท่อแอร์ ท่อนำความเย็นและความร้อนในตัวอาคาร และนำไปใช้หุ้มท่อส่งลมเย็นเพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำ

ฉนวนยางของแอร์โรเฟลกซ์มีการจำหน่ายในหลากหลายประเทศทั่วโลก ภายใต้เครื่องหมายการค้า หรือ แบรนด์ของตนเองทั้งหมด 3 แบรนด์ ได้แก่ “AEROFLEX” “AEROCEL” และ “CELFLEX”

ฐานการผลิตของแอร์โรเฟลกซ์ มีทั้งหมด 5 ฐานการผลิต ซึ่งกระจายตั้งอยู่ตามแต่ละประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งได้แก่ ประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย และในประเทศจีนอีกจำนวน 2* แห่ง นอกจากนี้ยังมีการดำเนินธุรกิจในลักษณะ Licensing อีกจำนวน 1 แห่ง ในประเทศรัสเซีย ทำให้แอร์โรเฟลกซ์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง

* ฐานการผลิตของแอร์โรเฟลกซ์ ในประเทศจีน 2 แห่ง คือ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เซี่ยงไฮ้) จำกัด (APT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EPG 1 แห่ง และ บริษัท แอร์โรเซล คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล (เจียงซู) จำกัด (ACM) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ AFC 1 แห่ง

บริษัทย่อยของบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด

  1. Aeroflex USA Inc. (USA)
  2. บริษัท เอพีเอส จำกัด (ประเทศไทย)

บริษัทร่วมทุนของบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด

  1. Aerocel Construction Material (Jiangsu) Co., Ltd. (China)
  2. ALP Aeroflex India Private Ltd. (India)
Top