บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เซี่ยงไฮ้) จำกัด

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เซี่ยงไฮ้) จำกัด

ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ ดำเนินธุรกิจโดยบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เซี่ยงไฮ้) จำกัด

“แอร์โรเฟลกซ์ โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เซี่ยงไฮ้)” (APT)

ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าฉนวนแอร์โรเฟลกซ์ชนิดเกรดพิเศษในประเทศจีน และสนับสนุนธุรกิจผลิตและจำหน่าย 3 ธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้น ให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

  • สนับสนุนบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด (EPP) ในการจัดหาสินค้าสำหรับธุรกิจซื้อมาจำหน่ายไป เช่น ถ้วยกระดาษ ช้อน และซ้อมพลาสติก เป็นต้น
  • สนับสนุนบริษัทแอร์โรเฟลกซ์ จำกัด (AFC) โดยการนำเข้า จัดจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น EPDM และกลุ่มอุปกรณ์เสริมฉนวนต่างๆ รวมถึงการผลิตฉนวนยางกันความร้อน/เย็น EPDM ในบางครั้งอีกด้วย
  • สนับสนุน TJM ในการจัดหาสินค้า จัดเก็บสินค้า และจัดส่งสินค้า นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่จัดซื้อเครื่องจักร เคมีภัณฑ์ ให้กับบริษัทในกลุ่มและนอกกลุ่มในบทบาทของ International Trading
Top