บริษัท อีสเทิร์น โพลีเแพค จำกัด

บริษัท อีสเทิร์น โพลีเแพค จำกัด

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกดำเนินธุรกิจโดยบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

“อีสเทิร์น โพลีแพค” (EPP)

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับใช้เพียงครั้งเดียว สำหรับเครื่องดื่มและอาหารต่างๆ อาทิ ถ้วยน้ำดื่ม กล่องอาหาร จาน และชาม ที่ผลิตขึ้นภายใต้เครื่องหมายการค้า หรือแบรนด์ “EPP” (“อีพีพี”) ซึ่งเป็นที่รับรู้ในกลุ่มผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มในทุกระดับ ว่าเป็นสินค้าคุณภาพสูง (Premium Products) และเครื่องหมายการค้า หรือแบรนด์ “eici” (“อีซี่) เพื่อขยายตลาดไปยังสินค้าราคาประหยัด

ผลิตภัณฑ์ของอีสเทิร์น โพลีแพคแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก (Plastic Packaging)

ผลิตภัณฑ์หลักที่ อีสเทิร์น โพลีแพค ผลิตและจำหน่ายได้แก่

  1. บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่ม อาทิ ถ้วยน้ำเย็น ถ้วยน้ำร้อน ฝาปิดถ้วย และหลอด เป็นต้น ซึ่งผลิตจากพลาสติกประเภทต่างๆ ได้แก่ (1) Polypropylene (PP), (2) กลุ่ม Polystyrene (PS) ซึ่งได้แก่ General Purpose Polystyrene (GPPS), High Impact Polystyrene (HIPS) และ K-Resin และ (3) Polyethylene Terephthalate (PET)
  2. บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร อาทิ กล่องอาหารแช่แข็งที่ทนความร้อนสูงระดับไมโครเวฟ กล่องเบเกอรี่ กล่องผลไม้ ถาดไข่ และถ้วยซอส เป็นต้น โดยบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดนี้ผลิตจากพลาสติกประเภทต่างๆ เช่นเดียวกับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในลักษณะต่างๆ

ผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติก (Plastic Sheet)

อีสเทิร์น โพลีแพค ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกให้แก่ ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะนำแผ่นพลาสติกนั้นไปผ่านกระบวนการผลิตอีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อผลิตเป็นสินค้า อาทิ ชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์ แผ่นรองขวดและกระป๋อง ป้ายโฆษณา และลอนหลังคารูปแบบต่างๆ เป็นต้น โดยประเภทพลาสติกที่นำมาใช้ในการผลิต ได้แก่ Polypropylene (PP), Polyethylene Terephtalate (PET), Polystyrene (PS) Polycarbonate (PC), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) เป็นต้น ขึ้นกับความเหมาะสมตามลักษณะการใช้งาน

ปัจจุบัน อีสเทิร์น โพลีแพค มีฐานการผลิตหลักตั้งอยู่ที่ จ.ระยอง จำนวน 2 โรงงาน โดยโรงงานแรกตั้งอยู่ที่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ส่วนโรงงานที่สองตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมไอพีพี อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

Top