บริษัท อีพีจี อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท อีพีจี อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

ธุรกิจเพื่อการวิจัยและพัฒนาดำเนินธุรกิจโดยบริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด

“บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด” (EIC)

ดำเนินธุรกิจวิจัยพัฒนา ทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ และบริการสอบเทียบ โดยเป็นหน่วยงานสำคัญที่สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ เป็นหนึ่งในศูนย์การวิจัยด้านโพลีเมอร์ภาคเอกชนที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย ด้วยศักยภาพด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์การทดสอบ วิธีการดำเนินงาน และประสบการณ์ในด้านการทดสอบ ทำให้บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ สามารถให้บริการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการทดสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับในด้านผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก โลหะ บรรจุภัณฑ์ และชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงสามารถให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดในด้านมิติและอุณหภูมิได้อีกด้วย ปัจจุบันมีการให้บริการทดสอบแก่บริษัทอื่นๆ ภายนอกด้วยเช่นกัน

เทคโนโลยีที่โดดเด่นได้แก่

  1. การทดสอบความต้านทานการสั่นสะเทือน (Vibration resistance test) เป็นการจำลองสภาวะการใช้งานเสมือนจริง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์และทำนายสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น เมื่อได้รับการสั่นสะเทือนภายใต้สภาวะที่กำหนด เช่น ความถี่ ความเร่ง ระยะการสั่น หรือเวลา ซึ่งการทดสอบสามารถทำได้ทั้งแนวตั้งหรือแนวนอน 2 แกน (Longitudinal และ Transverse) นอกจากนั้นยังสามารถทดสอบภายใต้ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้อีกด้วย กลุ่มลูกค้าที่มีการทดสอบการสั่นสะเทือน เช่น กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการขนส่ง โดยรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน เรือบรรทุกสินค้า เป็นต้น
  2. Fire Testing เทคโนโลยีทดสอบการติดไฟและลามไฟของวัสดุต่างๆ โดยมีอุปกรณ์การทดสอบตามมาตรฐานต่างๆ ที่สำคัญของโลก เช่น Cone Calorimeter, UL และ LOI ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ การทดสอบการเผาไหม้ที่สำคัญ ใช้ทดสอบฉนวนยาง และพลาสติกชนิดต่างๆ ตามมาตรฐาน UL, EN, FM, DIN, GB/T, BS, ASTM, ISO
  3. Walk-in Chamber เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการจำลองสภาวะ เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์จริง ภายใต้อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ โดยสามารถรองรับอุณหภูมิได้ในช่วงระหว่าง -50 ถึง 150 องศาเซลเซียส และความชื้น 15 ถึง 95% RH ส่วนมากจะนิยมใช้ทดสอบชิ้นส่วนรถยนต์ และ วัสดุก่อสร้าง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ (OEM)
  4. Salt Spray Test เป็นเทคโนโลยีการตรวจสอบความกัดกร่อนของโลหะภายใต้บรรยากาศต่างๆ ตามมาตรฐาน ASTM, JIS และ ISO

บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 / ISO/IEC 17025:2005 / และเมื่อมกราคม 2562 ที่ผ่านมา ได้รับ Ford Laboratory Accreditation เป็นการรับรองความสามารถในการทดสอบผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ที่มีการทำสี และชิ้นส่วนตกแต่งยานยนต์ภายใน (Soft Trim Material) และการกัดกร่อน จาก Ford Motor Research and Engineering (Nanjing) Co.,Ltd. จำนวน 54 รายการทดสอบ ทำให้อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ สามารถรองรับการทดสอบตามมาตรฐาน Ford และให้บริการทดสอบให้กับลูกค้าของ Ford ได้ทันที นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับโลก

Top