พนักงาน EIC ร่วมพัฒนาชุมชน ในโครงการ “EIC ทาสีให้น้อง”

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทางบริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด ได้เข้าไปทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ในชื่อโครงการ “EIC ทาสีให้น้อง” ที่ โรงเรียนวัดชากผักกูด ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ทางบริษัทได้ทาสีกำแพงโรงอาหารใหม่แทนสีเดิมที่เริ่มจางและหลุดลอก เพื่อให้เกิดความสวยงามและสร้างบรรยากาศที่ดีในโรงเรียน นอกจากนั้นยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียน อาทิเช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกตะกร้อ ไม้แบตมินตัน เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้เล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

Top