อีพีจี ลุยขยาย-ซื้อกิจการรองรับตลาดอาเซียน

ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร ให้สัมภาษณ์กับนสพ.ฐานเศรษฐกิจ เมื่อ 7 มิถุนายน 2557 ในหัวข้อข่าว อี พีจีลุยขยาย-ซื้อกิจการรองรับตลาดอาเซียน วางแผนการลงทุนในช่วง 5 ปี (2557-2561) ไว้ประมาณ 5 พันล้านบาท เพื่อ ใช้สำหรับการขยายธุรกิจ แสดงถึงความเจริญเติบโตอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน

Top